Политики за поверителност

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

• “Смарт Ди джи” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Цар освободител 107”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205174430, регистрация по ЗДДС: BG205174430

• Foodbot – електронен магазин, собственост на “Смарт Ди Джи” ООД, достъпен на адрес в интернет https://foodbot.bg/, посредством който клиентите имат възможност да извършват Поръчки;

• Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен Клиентски профил, а също така и лица, които извършват Поръчки без създаване на Клиентски профил;

• Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Клиент за достъп до foodbot.bg, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

• Поръчка – заявка до Foodbot за доставка на обявените на Foodbot.bg стоки (храни, напитки и др.), предлагани от трети страни.

• Чатканал - Трета страна интегрирана към електронния магазин със собствени условия за ползване

II. ПРИЛОЖИМОСТ

Настоящата Политика на поверителност е приложима по отношение на всяко използване на електронния магазин и услугите на FoodBot от страна на клиентите в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Настоящата Политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност .

FoodBot действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин Foodbot.bg във връзка с приемане и изпълнение на поръчки и предоставяне на услугите на FoodBot.

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ, ЦЕЛИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

FoodBot събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят лично при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, при заявка за услуга (получаване на рекламен бюлетин), както и при извършване на поръчка, като тези лични данни включват например: име, e-mail адрес, телефонен номер, адрес за доставка, история на поръчките, както и всички други изрично посочени в процеса на създаване на клиентски профил или при реализиране на поръчка лични данни.

FoodBot може да използва изпълнението на сключения между страните договор, съгласието, спазването на законови задължения, а също и легитимни интереси (напр. във връзка с предлагане и промотиране на услугите) като правни основания за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Когато изпълнението на договор е приложимото правно основание за обработване на лични данни, предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без този необходим минимум от данни FoodBot не може да изпълни задълженията си по него.

FoodBot се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предлагане и предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни FoodBot не може да предложи на потенциалните си клиенти съответните услуги.

Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за FoodBot. Въпреки че FoodBot не може да гарантира пълна сигурност, FoodBot предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

FoodBot обработва лични данни с цел реализиране на поръчките на клиентите, за връзка с клиентите, за директен маркетинг, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на FoodBot, за статистически нужди, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. FoodBot не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

FoodBot не използва личните данни на своите клиенти за цели, различни от посочените.

IV. С КОГО И ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

FoodBot не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

• със съгласието на съответния клиент;

• когато това е стриктно необходимо за оперирането на Foodbot.bg или при предоставянето на услугите, напр. във връзка с използването на хостинг услуги или IT поддръжка на системите, както и за предоставяне на заявена от клиент услуга, като например: при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като във всички посочени случаи FoodBot се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;

• за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;

• когато FoodBot има задължение по закон да разкрие тези лични данни.

V. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

FoodBot съхранява и обработва по друг начин личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. Предаване на лични данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.

FoodBot се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.

FoodBot може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

VI. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Клиентът има право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Когато съгласието се използва като правно основание за обработване на лични данни, клиентът има право да оттегли даденото съгласие.

Клиентът може да поиска в писмен вид изтриване на своите лични данни. В този случай FoodBot по всяка вероятност няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на FoodBot и клиентският профил на съответния клиент, когато има такъв, ще бъде изтрит.

Клиентът може да има право и на възражение срещу обработването, ограничение на обработването, както и на право на преносимост на данните.

В случай че клиент има въпроси във връзка с описаните права или желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които FoodBot съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до FoodBot в писмен вид по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини.

VII. БИСКВИТКИ (COOKIES)

С посещаването на Foodbot.bg Вие давате съгласие за използването на бисквитки по начина и за целите, описани по-долу. В случай че получена от нас чрез бисквитка информация съдържа Ваши лични данни, те ще бъдат обработвани съобразно настоящата Политика на поверителност.

„Бисквитките“ (“cookies”) са малки текстови файлове с данни, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.

Foodbot.bg използва както сесийни бисквитки, които се изтриват със затварянето на Вашия браузър, така и бисквитки, които остават на Вашето устройство за определен период след приключване на съответната сесия – например за запомняне на Вашето потвърждение, че сте запознати с използването на бисквитки от наша страна. Някои от тези бисквитки са необходими за предоставянето на базовата функционалност на електронния магазин. Други ни позволяват да предоставим допълнителни функции, които Ви осигуряват по-добро и персонализирано използване на Foodbot.bg. Използваме тези бисквитки например за следните цели:

• за идентификация на регистриран в Foodbot.bg клиент;

• за запомняне на променени от клиента настройки;

• за предоставяне на определени функционалности, например “кошница“ с текущата Ви незавършена поръчка;

• за подобряване на общия изглед на Foodbot.bg.

Възможно е бисквитки на трети страни да бъдат разположени на Вашето устройство през Foodbot.bg, например тези на Facebook, Inc. във връзка с поставените от нас бутони на Facebook или пък тези на Google LLC във връзка с използването на услугата Google Analytics. Такива бисквитки на трети страни се администрират изцяло от съответната трета страна и FoodBot няма достъп до и не обработва евентуално събраните чрез тези бисквитки лични данни, нито пък може да контролира начина, по който съответната трета страна обработва лични данни. В случай че желаете да научите повече за събирането и обработката на Ваши лични данни от трети страни, следва да се запознаете с техните самостоятелни политики на поверителност и при необходимост да отправите въпроси директно към съответната трета страна.

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация можете да посетите aboutcookies.org (на английски език). Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да настроите повечето модерни уеб браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт или преминавате от една към друга страница в рамките на същия сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят коректно или да отсъстват изцяло.

VIII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При необходимост FoodBot има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност FoodBot уведомява клиентите. В случай че в двуседмичен срок клиентите заявят с изрично писмено съобщение до FoodBot, че не приемат измененията и/или допълненията в Политиката на поверителност, FoodBot ще преустанови обработването на съответните лични данни.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той е запознат с измененията и/или допълненията и ги приема.

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на несъгласие от страна на клиент с описаните в настоящата Политика на поверителност практики FoodBot насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на FoodBot, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата Политика на поверителност положения се прилагат Общите условия  и общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата политика на поверителност не води до недействителност на някоя от останалите разпоредби, нито пък на Политиката на поверителност в нейната цялост.

Искаш ли да видиш Чатбота в действие за твоя ресторант или магазин?

Изпрати ни запитване и ще получиш БЕЗПЛАТЕН тест период на Чатбота, както и консултация за подходящи маркетингови стратегии и реклами във Facebook.